tiền thuê máy móc thiết bị

Thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới vận tải biển quốc tế