thuế và hóa đơn đối với học phí

Thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ