thuế suất thuế TNDN 15%

Quy định về thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản