thuế suất thuế GTGT với sản phẩm nông nghiệp

thue-gtgt-nop-thue-gtgt-7