Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng kính hiển vi

Chinh-sach-thue-doi-voi-doanh-nghiep-che-xuat