thuế gtgt với hàng nhập khẩu

cong-van-so-6832-ve-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang