Thuế GTGT thiết bị dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Chinh-sach-thue-doi-voi-doanh-nghiep-che-xuat