thuế gtgt khấu trừ là gì

Thuế GTGT doi voi thiet bi y te
thue-tncn-khau-tru-thue-tncn-1
thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-6