thuế gtgt được hoàn lại khi nào

quy-dinh-ve-viec-xu-ly-hang-hoa-do-hoa-hoan-cua-doanh-nghiep-che-xuat