thuế gtgt của hàng xuất khẩu

quy-dinh-ve-viec-xu-ly-hang-hoa-do-hoa-hoan-cua-doanh-nghiep-che-xuat