thu nhập từ các khoản trợ cấp thôi việc

Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ các khoản trợ cấp thôi việc