Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân người nước ngoài không hiện diện

quy-dinh-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-tncn-cua-ca-nhan-khong-cu-tru