thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng

Thue-XK-doi-voi-hoat-dong-tai-che