Thay đổi phương pháp kê khai khấu trừ thuế

thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-6