tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh

GIAI-PHAP-DON-DOC-THU-HOI-NO-DONG-THUE