Thành lập chi nhánh riêng để kinh doanh BĐS

doanh thu chuyển nhượng thanh lý