tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm

thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-6