sử dụng biên lai thu tiền xử phạt vi phạm hành chính

xử lý vi phạm hành chính