Số thuế TNCN được trừ không vượt quá số thuế TNCN phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam

thue-tncn-khau-tru-thue-tncn-4