sản xuất nước giải khát

Điều kiện hoàn thuế GTGT với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu