sản xuất

thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-3
Thông tư bổ sung mặt hàng dung môi N-HEXAN dung trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi