Sản phẩm chất saponin là gì?

Sản phẩm nhập khẩu có chứa chất Saponin được xác định là nguyên liệu sản xuất thuốc thú y thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%