quyền hạn của ngân hàng thương mại;

Huong-dan-xu-ly-tai-san-bao-dam-la-hang-hoa-nhap-khau-mien-thue-kiemtoancalico