quy định về việc nộp thay lệ phí môn bài

HUONG-DAN-NOP-THAY-LE-PHI-MON-BAI-CHO-NHA-THAU-NUOC-NGOAI