quy định về số tiền chậm nộp được miễn

GIAI-PHAP-DON-DOC-THU-HOI-NO-DONG-THUE