Quy định về mã số thuế trên hóa đơn

Bien-phap-phong-ngua-xu-ly-doi-voi-NNT