quy định về khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử

quy-dinh-ve-thoi-han-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu
hóa đơn điện tử