quy định về đối tượng chịu thuế GTGT

Huong-dan-hach-toan-va-ke-khai-thue
HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF