Quy định thuế GTGT với hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật

quy-dinh-thue-gtgt-voi-hoat-dong-tuyen-truyen-chinh-sach-phap-luat