Quy định miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua

Quy-dinh-mien-tieu-thuc-chu-ky-dien-tu-cua-nguoi-mua