quy định miễn thuế nhập khẩu

QUY-DINH-THOI-HAN-NOP-THUE-HANG-HOA-TAM-NHAP-TAI-XUAT