Quy định hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

CHINH-SACH-THUE-VOI-HANG-XUAT-KHAU-PHAI-TAI-NHAP