quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Chinh-sach-thue-GTGT-chuyen-nhuong-du-an-nhu-the-nao