quy định chỉ định và cấp phép cho xí nghiệp vận tải hàng không

Quy-dinh-mien-thue-nha-thau-theo-Hiep-dinh-hang-khong