quy chế thanh toán trong mua bán hàng hóa tại biên giới

HOAN-THUE-GTGT-TRONG-DAU-TU-NUOC-NGOAI