Quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh

dang-ky-dia-diem-kinh-doanh-doi-voi-to-chuc-khong-phai-la-dn