Quà biếu quà tặng và hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu

gia-han-thoi-gian-nop-thue-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau