miễn tiền thuê đất khi chia tách doanh nghiệp

Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-lai-suat-tu-tien-gui-ngan-hang-kiemtoancalico
Quy định phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê