kê khai hóa đơn bị bỏ sót

quy-dinh-ve-thoi-han-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu