i mặt hàng tá dược nhập khẩu

Quy định về thuế GTGT đối với mặt hàng tá dược nhập khẩu