Chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí

thue-va-phi-khac-thue-bao-ve-moi-truong-4
thue-va-phi-khac-thue-bao-ve-moi-truong-4
sửa đổi
phí sử dụng đường bộ
Kê khai, nộp thuế GTGT
Xác định mức thu lệ phí môn bài với các hộ, cá nhân kinh doanh
Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí