Bổ sung khấu trừ thuế GTGT đối với hàng mua trả chậm trả góp

Hồ sơ khai thuế