biếu

thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-7
Quy định về hạch toán thuế GTGT đối với hàng hóa cho, biếu, tặng
hóa đơn