Bảng giá của UBND cấp tỉnh

Can-cu-tinh-thue-tai-nguyen-khai-thac