bán tàu biểnt

Quy định về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động đóng tàu