Bãi bỏ việc sửa đổi thuế nhập khẩu

Nghĩa vụ thuế với hoạt động thăm dò