áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

quy-dinh-ve-thoi-han-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu
diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don