áp dụng quy định về thuế

GIAI-DAP-VUONG-MAC-AP-DUNG-QUY-DINH-VE-THUE