Lê Minh Tâm

18/05/2019 316 lượt xem    

Chủ tịch Công ty TNHH Hãng kiểm toán Calico
Phó giám đốc Hãng kiểm toán APEC
Nghiên cứu chính sách tài chính tại OXFAM, VEPR, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và lộ trình niêm yết, IPO
Tư vấn tài chính và thẩm định giá tại Maritime Bank, BIDV, MB Bank
Kiểm toán viên Hãng kiểm toán Deloitte

0906246800