10/12/2021 69 lượt xem    

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14448/QLD-PCTTr
V/v tăng cường
kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm
sàng, thuốc ch
ưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và
các nền tảng trực tuyến

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 07/12/2021, trên trang báo điện tử Vnexpress.net
tại địa chỉ https://vnexpress.net/rao-ban-thuoc-chua-covid-19-tran-lan-o-sai-gon-4399283.html
bài viết với nhan đề: “Rao bán thuốc chữa Covid-19 tràn lan ở Sài Gòn ” của tác giả Thư Anh phản
ánh việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị Covid-19 và
tình trạng thiếu hụt “túi thuốc C” (gói thuốc được cấp cho bệnh nhân COV
ID-19 có chứa thuốc Molnupiravir đang
thử nghiệm lâm sàng), một số đối tượng trên địa bàn đã rao bán trên mạng xã hội
và các nền tảng trực tuyến các loại thuốc điều trị COV
ID-19 có dược chất Molnupiravir là
thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng hoặc thuốc nước ngoài chứa dược chất
Molnupiravir, Favipiravir chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Việc mua,
bán sử dụng các thuốc không được phép lưu hành trên thị trường này là vi phạm
nghiêm trọng quy định của Luật Dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả, thuốc nhập lậu.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm Luật dược 2016 và
chấn chỉnh
tình trạng vi phạm pháp luật
trong thử nghiệm, lưu hành thuốc điều trị
COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị
chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối, cấp phát, sử dụng
thuốc điều trị Molnupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế
trên địa bàn thành phố. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh thất thoát, thẩm lậu thuốc ra
ngoài thị trường. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ
cho cơ quan có thẩm quyền
để xử lý
theo quy định.

2. Tham mưu cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ
quan chức năng trên địa bàn thành phố như Ban chỉ đạo 389 thành phố, Công an
thành phố và các cơ quan chức năng khác kiểm tra, xác minh việc
đăng tải các thông tin liên quan đến
mua, bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng và thuốc không có
nguồn gốc, xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng
trực tuyến khác, xử lý nghiêm
để răn
đe các trường hợp vi phạm.

3. Rà soát, kiểm tra tình trạng thiếu hụt “túi thuốc C” tại các cơ sở điều
trị bệnh nhân COVID-19. Nếu có tình trạng thiếu hụt, Sở Y tế chủ động có giải
pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt để kịp thời cung ứng đầy đủ thuốc cho bệnh
nhân F0.

Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có), đề nghị
Sở Y tế thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược
để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
– Như
trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để báo cáo);
– Thanh tra Bộ Y
tế (để phối hợp);
– Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (
để phối hợp);
– Website Cục
Quản lý Dược;
– Lưu: VT, PCTTr.

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO